Fotogaléria

Video

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry

 

 

ROK 2019

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2019
11.01.2019 Darovacia zmluva PDF
16.01.2019 Zmluva o poskytnutí prostriedkov PDF
16.01.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi PDF
27.02.2019 Dohoda o ukončení zmluvy PDF
27.02.2019 ZMLUVA o poskytovaní poradenstva PDF
01.03.2019 Zmluva o autokredite č.1025452 PDF
Faktúry 2019
     

ROK 2018

Zmluvy 2018
01.01.2018 Zmluva o pripojení-služba Gemernet internet PDF
12.01.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávávania PDF
22.01.2018 Rámcová kúpna zmluva PDF
23.01.2018 Darovacia zmluva Pierott PDF
31.01.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb PDF
09.03.2018 Zmluva o poskytovaní poradenstva PDF
14.03.2018 Zmluva o autokredite PDF
15.03.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve PDF
05.04.2018 Kúpna zmluva PDF
04.05.2018 Zmluva o vykonaní auditu PDF
29.05.2018 Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere PDF
04.06.2018 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu PDF
04.07.2018 Zmluva o dielo PDF
12.09.2018 Zmluvy o termínovanom úvere ZIP
13.09.2018 Kúpna zmluva MŠ PDF
13.09.2018 Kúpna zmluva ZŠ PDF
Objednávky 2018
     
  Faktúry 2018  
02.05.2018 Faktúry 1.Q.2018 PDF
21.08.2018 Faktúry 2.Q.2018 PDF
15.11.2018 Faktúry 3.Q.2018 PDF
15.01.2019 Faktúry 4.Q.2018 PDF

ROK 2017

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2017
13.03.2017 Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore PDF
02.05.2017 Zmluva o zriadení a vedení účtu v OTP Banke PDF
25.05.2017 Dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere PDF
30.05.2017 Zmluva o zbere a vývoze fekáií PDF
31.05.2017 Zmluva o dielo-ELI AVT PDF
13.07.2017 Zmluva o dielo PDF
01.07,2017 Profil verejného obstaravateľa PDF
11.08.2017 Zmluva o bežnom účte PDF
25.08.2017 Zmluva o poskytnutí služieb PDF
28.08.2017 Zmluvu o nájme nebytových priestorov PDF
04.09.2017 Kúpna zmluva - MŠ PDF
04.09.2017 Kúpna zmluva - ZŠ PDF
29.09.2017 Zmluva o nájme kancelárskych priestorov PDF
30.10.2017 Kúpna zmluva_Rakvový vozík PDF
24.11.2017 Zmluva o dielo Ing. Július Longai PDF
01.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-OcU PDF
01.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-ZŠ PDF
29.12.2017 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladaniu s odpadmi PDF
Objednávky 2017
    PDF
    PDF
Faktúry 2017
14.04.2017 Faktúry 1.Q.2017 PDF
03.08.2017 Faktúry 2.Q.2017 PDF
06.10.2017 Faktúry 3.Q.2017 PDF
18.01.2018 Faktúry 4.Q.2017 PDF
ROK 2016
Faktúry 2016
05.01.2017 Faktúry za rok 2016 PDF

 

 

Počasie

Počasie Chanava - Svieti.com

TOPlist