Fotogaléria

Video

Súčasnosť

Súčasnosť

 

Chanava leží v nadmorskej výške 154-272 m n.m. (stred obce 168 m n.m. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny, na nive a terase rieky Slaná. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz .V obci pôsobia viaceré firmy, SHR ,ktorí sa zaoberajú s poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou a SZČO.

V obci sa nachádza Diakonické centrum reformovanej cirkvi, ktoré poskytuje služby domova dôchodcov.  Pôsobia tu drevorezbár Aladár Igo (ocenený za svoju prácu aj rádom prezidenta Maďarskej republiky) a kováč Ing. Oto László, ktorých diela si môžu záujemcovia prezrieť priamo v obci. 

Už dlhé roky tu existuje mužský spevácky zbor a od minulého roka si svoj zbor založili aj ženy. Funguje tu aj dobrovoľný hasičský zbor a futbalové mužstvo. V obci je aktívny  aj Klub priateľov Mihálya Tompu

 

Zaujímavosti:

 • kalvínsky klasicistický kostol  postavený v rokoch 1823-1830 s naklonenou vežou
 • hrob s náhrobníkom básnika a kňaza Mihálya Tompu (1817-1868)
 • bronzový pomník  Mihálya Tompu z roku 1940
 • fara s pamätnou tabuľou, postavená v 50. rokoch 19. storočia – pôsobisko Mihálya Tompu
 • klasicistická kúria Hanvayovcov s maštaľou, komorou a stodolou z 2.polovice 19.storočia, s pamätnou tabuľou Zoltána Hanvaya (1840-1922), spisovateľ, poľovný hospodár , politik - dnes Diakonické centrum
 • klasicistická kúria Darvašovcov dnes Kultúrny dom
 • drevorezby Aladára Iga  (video)- pomník Mihálya Tompu, plot rodinného domu umelca, park pri Diakonickom centre
 • park so sádrovými plastikami Aladára Iga pripomínajúcimi tradičné spôsoby hospodárenia v obci a hrobom s náhrobníkom Zoltána Hanvaya
 • kovová plastika Oto Lászlóa na nádvorí Diakonického centra
 • zachovalá tradičná gemerská architektúra, malých zemianskych rodín
 • pamätník padlým v I.svetovej vojne na miestnom cintoríne

Počasie

Počasie Chanava - Svieti.com

TOPlist